נוהל 120 רישום תכשירים ותיקים עדכון מס' 1: אוגוסט 2014

רצ"ב עדכון מס' 1 לנוהל 120 -רישום תכשירים ותיקים, העדכון מגדיר זמני רישום קבועים לתכשירים וותיקים הנמצאים בסל שירותי הבריאות וזאת במטרה לדאוג להספקה סדירה שלהם למטופלים בישראל, מפורט בסעיף 8.3 לנוהל.

למידע נוסף בתחום זה