נוהל 43 טיוטה 2 להערות- הנחיות לסימון אריזות של תכשירים

שלום רב,

לאור עדכונים רבים בטיוטה הראשונה שנשלחה להערות, רצ"ב טיוטה מס' 2 של נוהל 43 – "הנחיות לסימון אריזות של תכשירים".

ניתן לשלוח הערות ישירות למשרד הבריאות עד לתאריך 9.9.19 לתיבת אריזות arizot@MOH.HEALTH.GOV.IL

מי שמעוניין שהערותיו יישלחו במרוכז עם הערות הענף מתבקש לשלוח הערותיו לא יאוחר מ- 3.9.19 אל חנה במייל   hanal@chamber.org.il

לנוחותכם מצ"ב קובץ ההערות שנשלחו אל משרד הבריאות בגרסה קודמת וסיכום הפגישה שהתקיימה עם מח' הרישום בנושא.

 

למידע נוסף בתחום זה