הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים

בעקבות עדכון נהלים בנושא החייאה עודכנו הנחיות האגף נוהל 1.2 בנושא: ציוד דנטלי במרפאות שיניים. העדכון רצ"ב.

לתשומת לבכם, עיקר השינויים הם בתכולת ערכת ההחייאה ובנוסף, במרפאה של 5 עמדות ויותר ערכת ההחייאה הבסיסית הניידת תכיל דפיברילטור.

להזכירכם באתר של האגף ישנו דף חקיקה, חוזרים ונהלים - שמכיל רוב ההנחיות של האגף (כולל העדכון הנוכחי). תחולת העדכון 1/6/19.

לקישור לדף חקיקה, חוזרים ונהלים באתר משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה