אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי, ת"י 1548 מזרנים ומגיני ראש

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות, פב' 18.

התקן המוצע יהיה רשמי פרט לדרישות הסימון הקבועות בתתי סעיפים ט' וי' בסעיף 7 - MARKING

פורסם בילקוט הפרסומים 7719 מיום 5/3/18

למידע נוסף בתחום זה