אכרזת התקנים - ת"י 5418: עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים ,ספות ובסיסי מיטות

אכרזת התקנים (תקן רשמי) התשע"ו- 2016, בנוגע  לת"י 5418: עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים ,ספות ובסיסי מיטות.

פורסם בילקוט הפרסומים,  7308 כ' בתמוז התשע"ו 26.7.2016

תחילת האכרזה ביום 25.10.2016 ובתקופה שעד 25.04.2017 יעמוד בתוקפו גם ת"י 5418 (מרס 2010)

למידע נוסף בתחום זה