אכרזה בדבר עדכון ת"י 562 חלק 3/ חלק 8

פורסם בילקוט הפרסומים 7009 מיום ד' בניסן התשע"ה 24.03.2015

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים, מפברואר 2015
ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי, פברואר 2015

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה