הודעת מכון התקנים, בדבר כניסתו לתוקף של ת"י 562 חלק 1, בטיחות צעצועים: תכונות מכאניות ופיזיקליות, מהדורה 2021

מצ"ב הודעת מכון התקנים, המתייחסת לכניסתו לתוקף של  ת"ר 562 חלק 1 גרסת 2021 .

המכון מתייחס למוצרים בעלי בדיקת דגם בתוקף, לגביהם :

  • אם נבדקו בארץ  - יידרשו לבדיקת ש' רגילה ואז יישלחו לבדיקת טרום יבוא, יידרשו לבדיקה חלקית לפי 562-1 החדש, בדיקת השלמות לשינויים.
  • הגיעו עם תעודת חו"ל שמכילה בדיקה לפי החלק החדש שמעודכן בהתאם ל EN71 מנובמבר 2014  - אין שינוי לגביהם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה