שיעורי מס הקניה לרכב דו גלגלי מ 1 בספטמבר 2018 עד 30 ביוני 2020

משרד האוצר פרסם את שיעורי מס הקניה לרכב דו גלגלי , שיהיו תקפים מתאריך 1 בספטמבר 2018 ועד לתאריך 30 ביוני 2020. 

למידע נוסף בתחום זה