שחרור כלים כבדים בנמל אשדוד

מצ"ב הודעת נמל אשדוד בדבר נוהל לביצוע שחרור כלים כבדים.

כן מצוינים מספרי טלפון וכתובת מייל לצורך פניות לאנשי הקשר הרלוונטיים בנמל.

למידע נוסף בתחום זה