פטור מרשיון יבוא, רישום ורישוי למכונה ניידת רגלית

מצ"ב הודעת משרד התחבורה, לפיה לאחר ביצוע שימוע בנושא, הוחלט על מתן פטור מרשיון יבוא, רישום ורישוי למכונה ניידת רגלית (מפעיל הולך/מלגזון), בפרט מכס 84271090

למידע נוסף בתחום זה