המלצות לצמצום זיהום אוויר מכלי צמ"ה הפועלים באזורים עירוניים

המשרד להגנת הסביבה פועל לצמצום זיהום האוויר הנובע מציוד מכאני הנדסי בעל מנועי דיזל, ובהתאם לכך מבקש את הערות הציבור לטיוטת ההנחיות וההמלצות בנושא זה.

לטענת המשרד להגנת הסביבה, ציוד מכני הנדסי המשמש לבנייה ולתשתיות אחראי לחלק ניכר מזיהום האוויר במזהמי אוויר רעילים שונים. בין היתר מדובר בצמ"ה המופעל באמצעות מנועי דיזל גדולים שאין להם מערכות לטיפול בגזי הפליטה.

 

מטרת המסמך של המשרד להגנת הסביבה מהתאריך 08/05/17  היא לספק המלצות לרשויות המקומיות והאזוריות אשר בשטחן מתבצעת פעילות של כלי צמ"ה באזורי מגורים ובשימושי קרקע רגישים אחרים כגון: מוסדות חינוך ובתי אבות, והמשרד מציין את המלצתו לקבוע המלצות אלו כתנאים בהיתר לאתרי עבודה או כדרישות במכרזים שהרשות מפרסמת לעבודות בנייה ותשתית.

 

ע"פ טיוטת ההמלצות, הכלים בהם מדובר כוללים:

ציוד מכני הנדסי כהגדרתו בתקנות רישום ציוד הנדסי (תשי"ט – 1959) הכולל בין היתר מלגזה, טרקטור, דחפור, שופל, , מיני מעמיס, מחפרון, מיני חפרון, מגרסה, מפלסת, באגר, משאית מחצבה, מגרדת, מכבש, מנוף, מערבל בטון, מכונת קידוח, עגורן ועוד.

לתשומת לב:

התייחסות ההנחיות לציוד חדש מול ציוד קיים; לטענת המשרד: "התקינה האירופית עוסקת אך ורק בכלי צמ"ה חדשים העולים לכביש אך אינה עוסקת בכלים הקיימים. לכן, מדינות וערים רבות באירופה (לונדון, ברלין, ציריך, וינה, קופנהגן, סטוקהולם ועוד) קבעו דרישות זיהום אוויר מקומיות לגבי הכלים הקיימים הפועלים בשטחים עירוניים ומאוכלסים).

 

 טיוטת המלצות המשרד להגנת הסביבה מצורפת בזאת, והמשרד מבקש לקבל מהציבור הערות עד לתאריך 30/06/17.

 

חברי לשכה העוסקים בציוד בתחום המדובר ויש להם הערות והמלצות בנושא המדובר, מתבקשים להעביר את הערותיהם באופן מסודר לידי עו"ד מירב ולדמן עד לתאריך 18/06/17.

 

הודעת המשרד להגנת הסביבה

מסמך המלצות לצמצום זיהום אוויר מכלי צמ"ה הפועלים באזורים עירוניים

למידע נוסף בתחום זה