סיווג טרקטור משא בהתאם למספר המושבים ליד הנהג

ביום 27.3.18, יצאה החלטה מטעם משרד התחבורה שהתקבלה בתיאום עם רשות המיסים, לפיה טרקטור שיובא לישראל לאחר 18.3.18 עם 3 מושבים (נהג+2 נוסעים), לא יוגדר כטרקטור משא ויחול עליו מס קניה בגובה 83%.

משרד התחבורה בוחן תיקון תקנות התעבורה בנושא זה, אך עד ביצוע התיקון וככל שייעשה תיקון כזה, תחול ההחלטה האמורה.

מצ"ב הודעת משרד התחבורה בנושא.

למידע נוסף בתחום זה