דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה בנושא מסקנות דו"ח ועדת זליכה

אתמול , 30/4/2012 התקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא מסקנות דו"ח ועדת זליכה.

מצ"ב הכתבות שהתפרסמו בנושא.

למידע נוסף בתחום זה