תגובת איגוד יבואני החלפים לרכב לטיוטת פרק ז' במדיניות ליבוא מוצרי תעבורה בנושא יבוא מקביל

אגף הרכב במשרד התחבורה והדרכים העביר בתחילת נובמבר 2018 לעיון ענפי הרכב:

הצעה לעדכון פרק ז' במדיניות מוצרי תעבורה לנושא יבוא מקביל - טיוטה להתייחסות:

מצ"ב תגובת איגוד יבואני החלפים לרכב מיום 21 בנובמבר 2018.

למידע נוסף בתחום זה