הצעה לעדכון פרק ז' במדיניות מוצרי תעבורה לנושא יבוא מקביל - טיוטה להתייחסות

במסגרת יישום מדיניות משרד התחבורה ליצור, ליבוא וסחר של מוצרי תעבורה, הועלה הצורך בעדכון פרק ז' לנושא יבוא מקביל של מוצרי תעבורה.

אגף הרכב העביר להתייחסות טיוטה של פרק ז' מתוך המדיניות, העוסק ביבוא מוצרי תעבורה מאותו דגם, יצרן ומקום יצור.

במסגרת עדכון הנוסח, נוספה אפשרות נוספת לאישור מוצרי תעבורה מאותו דגם, יצרן ומקום יצור על ידי בדיקה וקבלת אישור פרטני למשלוח וטובין ליבואן שני.

השינויים בהצעה סומנו בהדגשה לשם נוחיות.

ניתן להעביר התייחסות לנוסח המצ"ב עד לתאריך 21.11.2018 טרם עדכון מדיניות משרד תחבורה ליבוא מוצרי תעבורה; אי התייחסות עד 21.11.2018 תחשב כהסכמה להצעה.

את ההתייחסויות יש להעביר למהנדס דורון קוגמן, אגף הרכב, מייל: kugmand@mot.gov.il

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה