אישור פנסי חזית ברכבים העומדים בתקינה פדראלית לרכבים מכל הקטגוריות-עדכון מיום 6 ביוני 2018

מטרת הנוהל שעודכן בתאריך 5 ביוני ופורסם באתר משרד התחבורה בתאריך 6 ביוני: הסדרת בדיקת עמידת פנסי חזית של רכב בתקנות התעבורה ודרישות החובה של משרד התחבורה לצורך מתן רישיון ליבוא ורישום הרכב במרשם כלי הרכב, כאשר נוהל זה מתייחס לסוגיית פנסי חזית ברכבים העונים לתקינה פדראלית בלבד.

בנהלים של ייבוא כלי רכב נקבע: " יבוא רכב זה חייב ברישיון יבוא טרם השטתו ארצה." דרישה מפורשת זו נועדה כדי למנוע השטתם ארצה של כלי רכב שאינם עומדים בדרישות היבוא והרישום בישראל.

לישראל מיובאים מדי שנה דגמים רבים ומגוונים של כלי רכב . משרד התחבורה בודק כל בקשה ליבוא רכב בנפרד.

בייבוא אישי חלק מדגמי הרכב אינם מיובאים ביבוא סדיר לארץ ולפיכך אין במשרד התחבורה תיעוד לעניין עמידת הרכב בדרישות התקינה. לפיכך פועל המשרד לקבל את כל החומר הדרוש להוכחת עמידת הרכב בדרישות החובה ובתקנות התעבורה וזאת בין היתר על ידי קבלת אישור COC לרכב אירופאי ואישורי CAR FAX, CERTIFICATE OF TITLE לרכב פדראלי.

להודעה המקורית ולנוהל:

 

למידע נוסף בתחום זה