תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב - השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב

מצ"ב פרסום מיום 13 במרץ 2018 של תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב - השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב, החתומות ע"י שר התחבורה והבטיחות בדרכים ח"כ ישראל כץ.

 

למידע נוסף בתחום זה