פרסום ברשומות- חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 5),התשע"ד-2014 (עמוד663)

מצ"ב פרסום ברשומות- חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 5),התשע"ד-2014 (עמוד663)
למידע נוסף בתחום זה