התייחסות מטעם איגוד לשכות המסחר לטיוטא השלישית של צו יבוא אישי

מצ"ב עמדת איגוד לשכת המסחר בנוגע לטיוטה השלישית של "צו יבוא חופשי". עמדת האיגוד היא כי : " גם בנוסח המעודכן, שמנסה לסגור את פרצת תדירות הזמנת המשלוחים, עדיין הגדרת הכמות הסבירה, לטעמנו, היא גדולה מדי ומהווה פיתוי שקשה יהיה לעמוד בו לשימוש במסלול הייבוא האישי כשבפועל מדובר בייבוא מסחרי".

 

בעמדה התייחסות מיוחדת לסוגיית היבוא האישי של מוצרי תעבורה; עמדת האיגוד בנושא זה הינה כדלקמן:

"... בנוסח העדכני מאפשרים שוב לייבא ביבוא אישי מוצרי תעבורה לפי הגדרת "כמות סבירה" המתייחסת ליתר המוצרים.

אנו סבורים, כי לאור המאפיינים המיוחדים של מוצרי תעבורה והסיכון הייחודי לצדדים שלישיים, נכון להגביל בנפרד ולפקח היטב על יבוא אישי של מוצרי תעבורה לישראל. נזכיר כי מרבית מוצרי התעבורה הנצרכים ע"י הצרכן הפרטי או אף המשפחתי, הינם מוצרים הנצרכים בכמויות מצומצמות מאד, לעתים מדובר בפריט בודד פעם במספר חודשים או שנים, למשל בשל טיפול תקופתי או תיקון כלשהו ברכב.

התרת יבוא של 30 מוצרי תעבורה מדי רבעון אינה מתאימה לדפוס של יבוא אישי אלא יותר לדפוס של יבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי".

למידע נוסף בתחום זה