חלקי חילוף לרכבים - תמחור ומודעות צרכנית - טיוטה לשימוע ציבורי- תגובת איגוד יבואני החלפים

רשות התחרות פרסמה לאחרונה טיוטת מחקר בנושא תמחור מחירי חלקי החילוף לרכב; הדו"ח מציג מסקנות וטוען כי "תוצאות ההשוואה העלו כי עלות סל החלפים ביחס לעלות הרכב, גבוהה יותר ככל שהרכב זול יותר" , אלא שתוצאות אלו מובנות מאליהן, זו מתמטיקה בסיסית.


במסמך התגובה שהוכן מטעם איגוד יבואני החלפים לרכב , הובאו נימוקים המלמדים כי הגם שיחס עלות החלפים כפרופורציה לעלות הרכישה של הרכב צפוי להיות גבוה יותר ככל שמחיר הרכב זול יותר, הרי שזו מסקנה פשטנית שאינה מלמדת על דבר בתחום עלות הרכב וחלפיו, ואין להקיש ממנה היקשים כלשהם. ההנחה המובלעת במסמך כי צריך להיות כביכול יחס ישיר בין עלות החלפים לעלות הרכב - אין לה על מה לסמוך.


עם זאת, כפי שציינו בתגובתנו לרשות התחרות, איגוד לשכות המסחר וחטיבת יבואני החלפים בתוכו, מברכים על כל יוזמה ומהלך שנועד להוזיל את אחזקת הרכב לציבור. לפיכך מצאנו לנכון לחדד ולהדגיש במסמך התגובה את אמצעי המדיניות המעשיים שיש לנקוט בהם בטווח המיידי, ואשר ביכולתם להוזיל את עלות אחזקת הרכב לציבור, וזאת למרבית כלי הרכב , המותגים והשנתונים – כמפורט בנייר העמדה.


מצורפים בזאת:
"חלקי חילוף לרכבים - תמחור ומודעות צרכנית טיוטה לשימוע ציבורי" –רשות התחרות, נובמבר 2020
נייר העמדה של איגוד יבואני החלפים לרכב מיום 29 בנובמבר 2020.

למידע נוסף בתחום זה