פעילות הנהלת איגוד יבואני החלפים לרכב לטובת משטר פיקוח תקין ומידתי העונה על צרכי ומאפייני הענף

בתקופה האחרונה ניכרת החמרה במדיניות יחידת "תחום ייצור, סחר וייבוא" אשר באגף הרכב במשרד התחבורה, בכל הנוגע לפיקוח על יבוא מוצרי תעבורה, סימונם והאופן שבו יש לנהוג במקרה בו נמצאו ליקויים לטענת גורמי האכיפה עד כדי הנחיית אגף הרכב להחזרת הסחורה לשולח או השמדתה במקרה של מציאת ליקויים בסימון טרום יבוא.
איגוד יבואני החלפים לרכב פועל באופן אינטנסיבי מול אגף הרכב והנהלת המשרד להחזיר את הפיקוח למסלול תקין, סביר ומידתי ברוח חוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב 2016 וכן ברוח הרפורמה המבורכת בפיקוח על מוצרי תעבורה והעברתם לאחריות המעבדות המוסמכות לרכב.


תמצית עמדת איגוד יבואני החלפים לרכב :
א. החוק מגדיר בבירור את קבוצת מוצרי התעבורה אשר יש להחיל עליהם את משטר הפיקוח טרום יבוא לרבות הנחיות סימון.
ב. אין להחיל חובות אלו על מוצרים שאינם נמנים על הרשימה שקבע השר.
ג. אין לפסול משלוח יבוא מקבוצת מוצרים זו בשל ליקויי סימון, ובוודאי שאין להורות על השמדתה.
ד. במידה ונמצא ליקוי ע"י המכס בבדיקות מדגמיות, יש לאפשר ליבואן לתקן את ליקויי הסימון באתרו ולשחרר את הסחורה לאחר השלמת התיקון.


מצ"ב :
1. מכתב מר משה ימיני, ראש תחום ייצור, סחר ויבוא בבאגף לרכב לגב' איריס סעדון, מנהלת תחום חוקיות היבוא בהנהלת המכס מיום 13 בנובמבר 2019.
2. תגובת הנהלת איגוד יבואני החלפים לרכב למכתבו של מר משה ימיני, מיום 21 בנובמבר 2019.
3. תגובת מר ימיני (במייל ) מיום 25 בנובמבר 2019 ותגובתנו במייל חוזר מיום 26 בנובמבר 2019 (תגובת מר ימיני מופיעה בשרשור במסמך זה).


הנהלת איגוד החלפים צפויה להיפגש עם הצוות הבכיר של אגף הרכב ולהמשיך את הדיאלוג מול המשרד עד להשגת היעד של מדיניות פיקוח ואכיפה הנכונה לצרכי הענף, סבירה, מידתית, ישימה במבחן הפרקטיקה ותואמת לרוח החוק, למדיניות הנהלת משרד התחבורה להרחבת היצע החלפים והוזלת מחירם ולהחלטות הממשלה על הפחתת בירוקרטיה ורגולציה. נעדכן את חברי איגוד החלפים לרכב בהמשך באשר להתפתחויות במאבק חיוני זה.

למידע נוסף בתחום זה