סקר משרד התחבורה בנושא רישוי ופיקוח בתי מסחר וייצור

בהמשך להחלטת ממשלה 2118 שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', בוחן משרד התחבורה את נושא הפיקוח והרישוי של בתי מסחר וייצור.

לשם גיבוש התכנית , המשרד זקוק למידע מנקודת המבט של בתי המסחר והייצור בשלבים השונים של הליך הרישוי והפיקוח אל מול אגף רכב במנהל תנועה.

יחידת טיוב הרגולציה במשרד התחבורה מבקשת את עזרת בתי העסק הרלוונטיים ושיתוף הפעולה במילוי שאלון קצר , עליו ניתן לענות גם דרך הסלולר, בכדי שהמשרד יוכל לגבש תכנית פעולה מתאימה.

להלן קישור לסקר

למידע נוסף בתחום זה