הארכת תוקף רשיונות סחר וייצור מוצרי תעבורה עד לתאריך 28 בפברואר 2019

אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הנחה את הנהלת המכס כי ניתנה ארכה לתוקף רשיונות הסחר והייצור של מוצרי התעבורה עד לתאריך 28 בפברואר 2019, וזאת עקב תקלה טכנית בהנפקת הרשיונות. מצ"ב הודעת אגף הרכב בנושא. 

למידע נוסף בתחום זה