נתוני יבוא רכב - מאי 2018

ע"פ הודעת רשות המסים מיום 7 ביוני 2018:

בתחום יבוא כלי רכב:


* בחודש מאי 2018 נרשם יבוא בהיקף של 19,021 כלי רכב פרטיים לעומת 21,854 כלי רכב במאי 2017, ירידה בשיעור של 13% לאחר יבוא גבוה מהרגיל בשלושת החודשים הראשונים של השנה ולאחר יבוא ממוצע בחודש אפריל 2018. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 751 כלי רכב בהשוואה ל- 919 כלי רכב במאי 2017, ירידה של 18.3%.

 


* בתקופה ינואר – מאי 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב- 127,265 כלי רכב, עליה של 57.2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה מוסברת ע"י יבוא נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 וע"י יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018 שנובע בחלקו מהרצון לרישום כלי הרכב כמודל של שנה חדשה.


* נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2017.

נתוני יבוא מוצרי צריכה והשקעה - דוחות

 

למידע נוסף בתחום זה