פרטי כתובת, בעלים ומנהל מקצועי ברשיון סחר

חברי לשכה אשר עוסקים בתחומי ייצור, סחר ושיווק מוצרי תעבורה, מתבקשים לשים לב להנחיות משרד התחבורה בכל מקרה של שינוי כתובת, שינוי בעלים או שינוי מנהל מקצועי כתנאי לתקפות רשיון הסחר.

לתשומת לב חברי לשכה אשר עוסקים בתחומי ייצור, סחר ושיווק מוצרי תעבורה : משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מבהיר לחברי לשכת המסחר העוסקים בתחומים הללו כי כל שינוי באחד מהפרטים הבאים:

  1. כתובת.
  2. בעלים.
  3. שינוי מנהל מקצועי.

גורם לתוקף רשיון הסחר לפוג; אנו מבקשים לחדד את הנקודה לבקשת משרד התחבורה.

 

במידה וחל שינוי באחד מהפרטים הנזכרים לעיל, על העסק לפנות למנהל תחום ייצור, סחר ויבוא מר משה ימיני ולפעול להסדרת רישיון הסחר כנדרש.

למידע נוסף בתחום זה