אגרות רכב ותחבורה - אפריל 2022

מצורפים בזאת פרסומי משרד התחבורה באשר לאגרות בתחומי רכב ותחבורה כדלקמן:

קובץ התקנות 10087- " הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשפ"ב 2022 ": " בעד רישיון לייצור מוצרי תעבורה ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי,) רישיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם, תשולם אגרה בשיעור של 381 שקלים חדשים".

 

קובץ התקנות 10100 - "הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב,התשפ"ב 2022" - אגרות בעד רשיון למפעל או אישור על תוצאות בחינה עיונית כמפורט בקובץ.

 

קובץ התקנות 10109 - "הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות), (עדכון סכומים), התשפ"ב 2022 - אגרות הנוגעות ליבוא ולסחר ברכב בקטגוריות שונות, רכב דו גלגלי, טרקטורונים, מכונה ניידת וגרורים כמפורט בקובץ.

 

 

למידע נוסף בתחום זה