תיקון תקנות התעבורה להערות הציבור עד לתאריך 17 באפריל 2019

פורסם להערות הציבור תיקון תקנות התעבורה, עד ליום 17 באפריל 2019.


עיקרי התקנות:


א. תיקון תנאי ההטבה בהתקנת מערכות בטיחות ברכב משומש – מעבר לתשלום בפעימה אחת:
תיקון תנאי ההטבה בהתקנת מערכות בטיחות ברכב משומש, כך שהפחתת אגרת הרישוי בסך 1,500 ₪ תינתן בפעימה אחת במקום שלוש כיום. ע"פ דברי ההסבר לטיוטה, במצב הקיים כיום, האגרה מופחתת בסכום כולל של 1,500 ש"ח עבור כל רכב שהותקנו בו מערכות בטיחות. ההטבה ניתנת על פני שלוש שנים כאשר בשנתיים הראשונות מופחתת אגרת הרישוי ב- 700 ש"ח בכל שנה ו- 100 ש"ח נוספים בשנה השלישית.


על פי נתוני ההתקנות שבוצעו עד כה עולה כי החל משנת 2017 מערכות בטיחות בהתקנה מקומית (בכלי רכב שאינם חדשים) הותקנו רק בכ- 40 אלף כלי רכב פרטיים, המהווים כ- 2% ממצבת כלי הרכב משנת ייצור 2000 ואילך. מבדיקה שערך משרד התחבורה התברר כי פריסת ההטבה על פני שלוש שנים, בניגוד לתשלום חד פעמי אותו נדרשים לשלם בעלי הרכב בעד ההתקנה, היא אחת הסיבות למיעוט ההתקנות. על מנת לעודד התקנה של מערכות בטיחות המשרד מבקש לקבוע כי האגרה תופחת בפעימה אחת בסכום של 1,500 ש"ח ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי ההפחתה לא יפחת מעשרה שקלים. התיקון יחול גם על אגרות רכב שכבר הופחתו במועד חידוש הרכב הראשון לאחר ההתקנה. כלומר, כלי רכב שהאגרה בעדם נמוכה מ- 1,510 ש"ח יקבלו בתשלום הראשון הטבה של רוב סכום האגרה כך שיישאר תשלום של 10 ש"ח ואת יתר ההטבה יקבלו בשנים הבאות.


ב. ייעול סיווגם של רכבים בייבוא אישי לקבוצות מחיר:

לפי דברי ההסבר לתקנות: " על פי המתווה החדש יבוצע הסיווג לקבוצות מחיר של רכב ביבוא אישי על פי ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, המס ומע"מ, אגרה או כל תשלום חובה אחר, שיש לשלמם בעת ייבואו (או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות), בתוספת 20% רווח סביר ובתוספת פחת שימוש. הגדרה זו של "מחיר הרכב לצרכן" מופיעה היום בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ח-2018. " 

ג. הבהרת ניסוח לעניין אגרת הרישוי עבור רכב חשמלי.

מצ"ב הטיוטה המלאה.

למידע נוסף בתחום זה