ריכוז הוראות, נהלים, מידע וטפסים לקציני בטיחות בתעבורה

מצ"ב לשימושכם פירוט תפקידי קצב"ת, נהלים והנחיות, עדכוני תקנות וחוזרי מידע, קורסי הכשרה, טפסים ודוחות, באתר משרד התחבורה :

קציני בטיחות בתעבורה

למידע נוסף בתחום זה