אגרות רכב בתוקף מיום 1 בינואר 2018

אנו מביאים לידיעתכם עדכון מאגף הרישוי במשרד התחבורה לגבי פירוט אגרות הרישוי לרכב שיהיו בתוקף מיום 1 בינואר 2018.

האגרות כוללות:

1. האגרות בעד רישיון לרכב וחידוש הרישיון.

2. האגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב.

3. אגרות בגין רשיון נהיגה.

4. אגרות נוספות והנחות שונות.

למידע נוסף בתחום זה