רשימת תבחינים ותנאי סף לקבלת רישיון כלי ירייה פרטי, לפי הוראות חוק כלי הירייה

מצ"ב לעיונכם רשימת התבחינים ותנאי סף לקבלת רישיון כלי ירייה פרטי, לפי הוראות חוק כלי הירייה בקובץ ובקישור המצ"ב:

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/firearm_licensing_criteria

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה