הגשת בקשות ליבוא באמצעות מערכת מסלו"ל

משרד החקלאות מפרסם היום, א', כי מעתה ציבור היבואנים, מתבקש להגיש בקשות ליבוא באמצעות מערכת מסלו"ל ​

 

  • בטופס "בקשה לרשיון יבוא למכסה" מהמרכז לסחר חוץ, יש לציין בתיאור הטובין אם היבואן חדש או ותיק.
  • בטופס "בקשה ליבוא מיכון חקלאי" יש לציין בתיאור הטובין אם חדשים או משומשים.

 

לידיעתכם

למידע נוסף בתחום זה