עדכון סכומי אגרות והוצאות שונות - עובדים זרים 2013

מצ"ב חוזר ראש מינהל שירות מעסיקים ועובדים זרים - אהרן ברזאני, בנושא עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי, לגבי עובדים זרים בענפי הבניין, הסיעוד והחקלאות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה