תשובת שר התמ"ת לפנייתו של אוריאל בנושא גובה עמלת תיווך וחידוש האופצייה לגבייה

מצ"ב תשובתו של שר התמ"ת לפנייתו של אוריאל לין שבנדון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה