מצ"ב פסה"ד הקובע שניתן לפטר עובד כ"א כדי להימנע מקליטתו כעובד קבוע

רצ"ב פס"ד עע 472/09 זוהר גולן נ' או.אר.אס משאבי אנוש בע"מ ואח' מיום 12.9.10 (פסה"ד פורסם באתר נבו).

בפסק הדין נקבע כי המעסיק בפועל של עובדי קבלן, רשאי להפסיק התקשרות איתם בסמוך לסיום 9 חודשי עבודתם בשירותו, כדי שלא יאלץ לקלוט אותם כעובדיו.

האיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש הציג את עמדתו במסגרת ההליך באמצעות איגוד לשכות המסחר והמדובר בהצלחה שיש בה כדי להשפיע על הענף כולו.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה