הזמנה לאסיפה כללית וקיום בחירות לראשות והנהלת החטיבה

שלום רב,
מצ"ב הזמנה לאסיפה הכללית שתתקיים בתאריך ה-17.07.2011 בשעה 16:30.
בנוסף, מצורפות הנחיות להגשת מועמדות לראשות והנהלה החטיבה והטפסים המתאימים.
אנא אשרו הגעתכם בטופס המצורף

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה