הצעת תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי אספקת נכס או שירות), התשע"ח-2018

מטרת התקנות לקבוע הוראות מפורטות ביחס לחובת הגילוי בכל הנוגע לאספקת נכס או אספקת שירות (שלא ניתן בבית העסק) למקום, לרבות באזור יהודה ושומרון ולרבות הוראות בעניין אופן הגילוי.

 

להלן נוסח הצעת התקנות.

למידע נוסף בתחום זה