תגובת איגוד לשכות המסחר לפרק "הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר המחייה" מתוך התכנית הכלכלית לשנת 2019

בפנייה עליה חתום עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, צוין כי האיגוד אינו מתנגד להסרת חסמים ביבוא אישי, ההיפך: "הסרת החסמים חייבת להיעשות תוך יצירת שוויון בין יבוא אישי ליבוא מסחרי, הן בבסיס המס והן בהפעלת עקרון חוקיות היבוא. הרצון להפחית את יוקר המחייה משבש כנראה את שיקול הדעת ואת יצירת האיזונים הנחוצים".

 לדברי האיגוד, הצעת ההחלטה לפטור את היבוא האישי מדרישות עמידה בחוקיות היבוא, הינה רשלנות בניהול מדיניות ציבורית, בכל הקשור לבטיחות ובטחון הציבור. המלצה זו תעמיק את האפליה הפסולה בין היבוא המסחרי, גם בכל הקשור לדרישות חוקיות היבוא, בין יבוא מסחרי לבין היבוא האישי.

 

מצ"ב נוסח הפניה שנשלחה לממונה על התקציבים בנושא.

לצפייה בתכנית הכלכלית לשנת 2019 כפי שפורסמה בתאריך 07/01/18 לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה