ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי

 ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי פרסמה את המלצותיה. להלן עיקרי ההמלצות מדוח הוועדה:

  • קביעת סטנדרט אחיד לכמות המותרת ביבוא אישי
  • יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא
  • קידום תכנית פרטנית להפחתת רגולציה בתחום הייבוא האישי בכל רשות מוסמכת
  • יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי
  • הנגשת המידע לצרכנים
  • קביעת "אמנת שירות"

לדוח של ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת חסמים ליבוא אישי

 

למידע נוסף בתחום זה