תורת הערכת השפעות רגולציה (RIA) – היוועצות עם הציבור

השבוע פורסם באתר משרד ראש הממשלה דוח RIA – פניה להיוועצות עם הציבור. להלן קישור לפרסום לאתר ולמידע נוסף וטפסים בנושא: תורת הערכת השפעות רגולציה (RIA) – היוועצות עם הציבור. תהליך קבלת התייחסויות הציבור מסתיים בתאריך ה-7.4.2013.
למידע נוסף בתחום זה