מצגת מיום העיון בנושא הטמעת המערכת האירופאית לבקרה ודיווח מטענים ביבוא ויצוא

מצ"ב המצגת אשר הועברה ביום העיון שנערך ביום 1.7.10 בלשכת המסחר, בנושא הטמעת המערכת האירופאית לבקרה ודיווח מטענים ביבוא ויצוא.

למידע נוסף בתחום זה