מצגות של מינהל המכס שהועברו במסגרת וובינר בנושא יצואן מאושר - 23.11.21

מצ"ב מצגות שהוצגו במסגרת וובינר בנושא יצואן מאושר אשר הועבר ע"י מינהל המכס ביום 23.11.21 - 

- מצגת בנושא יצוא דו שימושי - מר ירון כהן, מפקח ארצי – חוקיות היצוא

- מצגת בנושא גורם כלכלי מאושר - מר עמיר קרון, מנהל תחום גורם כלכלי מאושר

למידע נוסף בתחום זה