רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים

מצ"ב רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים כפי שפורסמה על ידי משרד החקלאות.

מצ"ב מכתבו של ד"ר שלמה גראזי בעניין רשימת מפעלים מאושרים ליבוא העומדים בדרישות למניעת צער בעלי חיים בשחיטה.

למידע נוסף בתחום זה