רשימת גופי ונותני כשרות המוכרים על ידי הרבנות הראשית

מצ"ב רשימת נותני כשרות המוכרים על ידי הרבנות הראשית, לצורך שווקם בישראל כמוצרי מזון כשרים.

 

למידע נוסף בתחום זה