עדכון ממפגש יבואנים במשרד החקלאות בנושא תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים

בתאריך 15/11/15 התקיים מפגש ליצרנים, משווקים ויבואנים במשרד החקלאות. במפגש הציג משרד החקלאות את עיקרי השינויים בתקנות הצפויות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים.

החוק אמור לחול במרץ 2016, אולם בשל התארכות התקנת התקנות והצורך להקים מראש את הוועדה המקצועית, הגיש משרד החקלאות הצעה לתיקון החוק ולדחיית תחולתו למרץ 2017.

התקנות נמצאות עדיין בשלבי חקיקה, יש לבחון היטב את השינויים הצפויים ולהצביע על קשיים וחסמים שעלולים לעלות תוך כדי יישומן.

להלן דגשים ושינויים שהוצגו במפגש:

1.  כל משווק / יבואן חייב בהיתר. היתר יינתן למשך 5 שנים. בהקשר זה גם המובילים להיות בעלי היתרים. יש ליידע את המובילים על התהליך על מנת שמשרד החקלאות יידע אותם על התקנות החדשות.

2.  כל משווק / יבואן חייב לכתוב נהלים בנושא בטיחות, סימון וריקול. 

3.  תוספים (כרגע רק לחיות משק) יירשמו בפנקס תוספים. לצורך הרישום יש להגיש מסמכים כפי שמפורט בתקנות. בדגש על דרישת תעודת שיווק חופשי ממדינה מוכרת. משך הרישום הצפוי לתוסף יהיה בין 8-3 חודשים.

מצ"ב נושאים נוספים שהוצגו.

למידע נוסף בתחום זה