שינוי בנהלים להנפקת אישורי טיב מספוא


האחריות על הפיקוח על והסדרה על הייצור והסחר במספוא הועברה מהשירותים להגנת הצומח לשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.
מצ"ב לעיונכם מסמך הדרישות במתן היתרים ליצרנים ויבואנים של מספוא.

החל מינואר 2014 הכוונה שמשלוחי מספוא שמקורם מן הצומח שחרורם בנמלים יעשה ע"י מפקחי הגנת הצומח ומשלוחים של מספוא שמקורם מן החי ייעשה ע"י מפקחי השירותים הווטרינרים.

למידע נוסף בתחום זה