טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) , התשע"ח – 2017

מצ"ב טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) , התשע"ח – 2017 כפי שהועברו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

למידע נוסף בתחום זה