התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 191

רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הישראלי כלהלן:

 

ת"י 191 – שמן זית (נובמבר 2016), (התקן בעל רשמיות חלקית).

במקומו יבוא:

ת"י 191 – שמן זית (אפריל 2018).

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה