טיוטת מחליטים -תכנית להגברת תכנית להגברת התחרות בחקלאות להערות עד ה-31.7.21

הצעת המחליטים להגברת התחרות בחקלאות עוסקת בכמה נושאים מרכזיים

  1. הסרת חסם היבוא מצד הגנת הצומח

קטעים מדברי ההסבר להצעה: כיום חסם הייבוא המרכזי לפירות וירקות הינו קבלת רישיון ייבוא דרך השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, כך שלרוב הפירות והירקות אין אישור לייבוא אפילו ממדינה אחת בעולם. מצב זה הינו חריג ביותר בהשוואה לעולם, וגורם לפגיעה באספקת מלוא הביקוש למוצרי פירות וירקות בישראל. חסם זה אינו מאפשר למשק המקומי להתחרות עם שאר המדינות בעולם, ומונע ירידת מחירים לצרכן דרך ייבוא ממדינות עם יתרון יחסי בגידול מוצרים אלו. כך למשל פירות עונתיים, אינם ניתנים לייבוא ולכן אינם זמינים מחוץ לעונה של הגידול המקומי. מוצע לתקן את מדיניות הגנת הצומח בתחום פירות וירקות טריים, ולהשוואתו למדיניות המקובלת באיחוד האירופי לפיה ברירת המחדל תהיה שניתן לייבא פירות וירקות למאכל, על סמך תעודת בריאות המוגדרת בתקנות המותאמת לאמנות הבינלאומיות.

  1. הסרת חסמים מכסיים

התכנית כוללת הסרה רחבה ומדורגת של מכס על מגוון רחב מאד של פירות וירקות, טריים, יבשים וקפואים, גרעינים, שימורים ושמנים (לרבות שמן זית), בצקים, תכשירים ותשומות לחקלאות. בתכנית מפורטים שיעורי המכס שיחולו באחוזים מהמכס הקיים כיום על אותו מוצר.

  1. רפורמה בענף ההטלה

ביטול התכנון, הסרת מכסים ותמיכה ישירה

  1. שורה של צעדים שנועדו לתמוך ולחזק את החקלאות המקומית ואת החקלאים

קישור לפרק הגברת התחרות בחקלאות בטיוטת הצעת המחליטים

כאמור, מדובר בטיוטא שיצאה לביקורת ציבורית.

ניתן להעביר הערות ישירות אל משרד האוצר עד יום 31.7.2021 בכתובת המייל PniotZibur@mof.gov.il או באתר החקיקה הממשלתילחצו כאן וניתן גם להעביר אלינו התייחסויות לכל המאוחר עד יום שלישי בצהריים, 20.7.2021 למייל liatf@chamber.org.il

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה