עידוד התחרות והפחת יוקר המחייה של מוצרי הצריכה

פורסמה טיוטת הצעת מחליטים, שצפויה להיכלל במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2020 (או לשנים 2020-20201, במסגרת למתווה התקציבי שיוחלט בממשלה). הטיוטה עוסקת ב"עידוד התחרות והפחתת יוקר המחייה של מוצרי הצריכה".

בהצעת המחליטים מוצע לבצע:

1. רפורמה במזון רגיש, הכוללת צמצום רשימת המזונות הרגישים והחלת רפורמת הקורנפלקס על מזונות ברמת סיכון נמוכה (מזון רגיש יוגדר כמזון אשר קיימת לגביו אסדרה מחמירה ייחודית ב-5 מדינות לפחות באיחוד האירופאי). 

2. ככלל, התקנת תקנות נדרשות לשם התאמת הרגולציה הישראלית לנהוג במדינות המפותחות. 

 

מצ"ב נוסח הצעת המחליטים, אנא תשומת לבכם לסעיף 5 העוסק בהפחתת יוקר המחייה בענף המזון

למידע נוסף בתחום זה