התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 407

רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 407 – בירה (מאי 2002);

במקומו  יבוא:

ת"י 407 – בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט (פברואר 2018)

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה